AluPro SuperGuard 12mm

AluPro SuperGuard er en solid matte med høy kvalitet for bruk i innganger med ekstrem trafikk som kjøpesentra, flyplasser o.l.

AluPro SuperGuard har produkter av høy kvalitet for mange markedssegmenter som entréområder med tung trafikk. Sortimentet inneholder dessuten både enkel- og dobbeltsidige matter med ulike egenskaper, funksjoner og fordeler. Alle AluPro inngangsmatter produseres etter bestilling og tilpasses hvert enkelt prosjekt.

  • Kjøpesentra
  • Flyplasser
  • Større butikker
  • Kontorbygg

AluPro SuperGuard leveres i to høyder 12 og 18mm. Finnes i mange varianter og farger.