AluPro Combi 12mm

AluPro Combi inngangsmatter kommer i høydene 12, 17 og 22mm og kan tilpasses de flest former. De forskjellige typene av ilegg kan kombineres, for eksempel ved at det brukes to profiler med tekstil og en med børster for enda mer effektiv rengjøring.

Det kan også kombineres med forskjellige farger på ilegg.

AluPro – aluminiumsprofil matter er produsert med støyabsorberende list festet på undersiden av profilen. AluPro er et av få entrèmattesystemer som har tverrgående stag for optimal stabilitet i profilene. AluPro har et festesystem som gjør at man kan justere matten i ettertid dersom mattebrønnen avviker fra de oppgitte mål.

Bruksområde: AluPro brukes i innganger med gangtrafikk som kontorbygg, skoler, sykehus, offentlige bygg, butikksentre og lignende.